Zprava

Z Napoveda.tiscali.cz

Přejít na: navigace, hledání
Zpráva mi nejde odeslat

Webové rozhraní:
U každé zprávy je zpožděno odesílání o 1 minutu(pokud by si uživatel odeslání zprávy rozmyslel, může ji stornovat). Zprávy do 500kb (včetně příloh) jsou odeslány okamžitě.Zprávy nad 500kb(včetně příloh) jsou odeslány během několika minut.
Emailový klient:
Pokud zpráva nejde odeslat z emailového klienta doporučujeme zkontrolovat nastavení viz. Nastavení POP3 a SMTP emailových klientů.

Pokud jste si jisti nastavením a klient vám vrací chybové hlášení doporučujeme zkontrolovat viz. Chybová hlášení emailových klientů.

Zpráva mi nebyla doručena

Webové rozhraní:
Pokud vám nejsou doručovány pouze některé zprávy do webového rozhraní od některých odesílatelů je nuté ověřit zda se odesílateli nevrací chybové hlášení viz. Seznam chybových hlášení.Bez tohoto hlášení není možné danou chybu identifikovat.
Emailový klient:
Pokud vám nejsou doručovány všechny zprávy do emailového klienta doporučujeme znovu projít nastavení POP3 viz. Nastavení POP3 a SMTP emailových klientů.

Pokud vám nejsou doručovány pouze některé zprávy do webového rozhraní od některých odesílatelů je nuté ověřit zda se odesílateli nevrací chybové hlášení viz. Seznam chybových hlášení.Bez tohoto hlášení není možné danou chybu identifikovat.


Osobní nástroje