ChybovaHlasni

Z Napoveda.tiscali.cz
Přejít na: navigace, hledání
Chyba (0x800CCC90) (vnitřní chyba POP3)

Úkol pop3.mail.tiscali.cz – odesílání a přijímání ohlásil chybu (0x800CCC90): Server příchozí elektronické pošty (POP3) ohlásil vnitřní chybu. Pokud se tato zpráva bude zobrazovat i nadále, obraťte se na správce serveru nebo poskytovatele služeb internetu. Odpověď serveru: -ERR internet error. unable get mail 17890339 content.

 • Důvod: Nebylo možné získat email.
 • Řešení: Opakujte postup znovu "Odeslat/Přijmout". Zprávu, která byla takto odmítnuta, je nutné u odesílatele urgovat znovu.
Chyba (0x80042108) (připojení k POP3)

Úkol pop3.mail.tiscali.cz - přijímání ohlásil chybu (0x80042108): Aplikace Outlook se nemůže připojit k serveru pro příchozí e-mail (POP3). Pokud se tato zpráva bude zobrazovat i nadále, obraťte se na správce serveru nebo poskytovatele služeb Internetu.

Chyba (0x800C0133) (stahování pošty)

Došlo k neznámé chybě. Účet: 'Email', Server: 'pop3.mail.tiscali.cz', Protokol: POP3, Port: 110, Zabezpečení (SSL): Ne, Číslo chyby: 0x800C0133

 • Důvod: Znamená to, že jste narazili na vnitřní chybu programu Microsoft Outlook Express 6 nebo Microsoft Office Outlook do verze 2007. Problém je v tom, že složka příchozí pošty na Vašem počítači obsahuje více než 2GB dat. Toto není chyba na našich serverech!
 • Řešení: (Neukončujte aplikaci Outlook Express nebo Office Outlook! Při ukončení aplikace po zobrazení této chyby hrozí poškození lokální databáze e-mailů na Vašem počítači. Pokud jste po zobrazení této chyby aplikaci ukončili, kontaktujte pro řešení Vašeho správce počítače!)
 1. V levém sloupci klikněte pravým tlačítkem na "Místní složky" (v případě anglické verze "Local Folders"), z menu zvolte "Nová složka" (v případě anglické verze "New Folder"), zadejte jméno nové složky, například "Temp".
 2. Pokud se úspěšně dostanete do složky "Doručená pošta" ("Inbox"), přesuňte všechny zprávy z ní do nově založené složky "Temp". Pokud se Vám ve složce s příchozími e-maily některé zprávy nezobrazují, nebo se aplikace chová jakkoliv neobvykle, kontaktujte pro řešení Vašeho správce počítače!
 3. V menu Nástroje / Možnosti / Údržba stiskněte tlačítko "Složka úložiště" (v anglické verzi "Tools" / "Options" / "Maintenance" tab / "Store Folder"). Tam zjistíte, kde je na Vašem disku uložen soubor obsahující databázi s doručenou poštou. Toto umístění si poznamenejte.
 4. Ukončete Outlook Express nebo Office Outlook, otevřete si umístění složky a smažte soubor "inbox.dbx".
 5. Znovu spusťte Outlook Express nebo Office Outlook, složka "Doručená pošta" se sama znovu vytvoří a nebude obsahovat žádné zprávy. Nyní přesuňte zprávy ze složky "Temp" zpět do složky Doručená pošta nebo ještě lépe do několika jiných složek, aby se ve složce "Doručená pošta" nehromadilo příliš mnoho zpráv a nedošlo v brzké době k zopakování tohoto problému.
Chyba (0x8004060C) (stahování pošty)

Úkol pop3.mail.tiscali.cz - odesílání a přijímání ohlásil chybu (0x8004060C): Neznámý chyba 0x8004060C

 • Důvod: Znamená to, že jste narazili na vnitřní chybu programu Microsoft Outlook Express 6 nebo Microsoft Office Outlook do verze 2007. Problém je v tom, že složka příchozí pošty na Vašem počítači obsahuje více než 2GB dat. Toto není chyba na našich serverech!
 • Řešení: Doporučujeme tento link pro více informací Support Microsoft a upravení nastavení poštovního klienta.
421 Cannot connect (blokované SMTP)

Úkol pop3.mail.tiscali.cz - odesílání ohlásil chybu (0x800CCC67): Odpověď serveru: 421 Cannot connect to SMTP server xxx.xxx.xxx.xxx (xxx.xxx.xxx.xxx:25), connect error 10060

nebo

Připojení k serveru se nezdařilo. Účet: 'Tiscali Email - aaaabbbccc', Server: 'smtp.mail.tiscali.cz', Protokol: SMTP, Port: 25, Zabezpečení (SSL): Ne, Chyba zásuvky: 10061, Číslo chyby: 0x800CCC0E

 • Důvod: Jiné SMTP než vašeho poskytovatele internetového připojení je pravděpodobně blokováno.
 • Řešení: Pokud se setkáte s touto chybou při odesílání ve Vašem poštovním klientovi, nahraďte ve vlastnostech účtu adresu "smtp.mail.tiscali.cz" IP adresou "46.243.48.92" a překontrolujte, zda máte v poli "Port:" uvedeno číslo "25".
 • Pokud potíže přetrvávají, spusťte příkazový řádek a zadejte: telnet smtp.mail.tiscali.cz 25
 • Jestliže se nezobrazí: 220 smtprecv1.i.ni.cz ESMTP, kontaktujte v této záležitosti svého správce systému/sítě či poskytovatele Internetu. Jiné SMTP než Vašeho poskytovatele internetového připojení je pravděpodobně blokováno.
 • V opačném případě zkuste přeinstalovat (aktualizovat) Vašeho poštovního klienta, nebo použijte jiného.
 • Příkazový řádek naleznete pod menu "Start" - "Programy", nebo "Start" - "Programy" - "Příslušenství"
530 Authentication Required

530 Authentication Required.

 • Důvod: Není povoleno ověření pro server odchozí pošty
 • Řešení: V nastavení Vašeho poštovního klienta je nutné zatrhnout možnost "Server požaduje ověření".
 • Pokud používáte pro odchozí poštu SMTP tiscali, ponechejte v nastavení "Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty". V případě, že používáte SMTP Vašeho poskytovatele internetu, je nutné kontaktovat jej pro zjištění přihlašovacího jména a hesla k odchozímu serveru.
553 sorry, that domain isn't in my list of allowed rcpthosts (blokované SMTP)

Zprávu nelze odeslat, protože jeden z příjemců byl serverem odmítnut. Adresa odmítnutého příjemce je helpdesk@tiscalimedia.cz. Předmět 'Pokus', Účet: 'pop3.mail.tiscali.cz', Server: 'smtp.mail.tiscali.cz', Protokol: SMTP, Odezva serveru: '553 sorry, that domain isn't in my list of allowed rcpthosts (#5.7.1)', Port: 25, Zabezpečení (SSL): Ne, Chyba serveru: 553, Číslo chyby: 0x800CCC79

 • Důvod 1: Nemáte ve svém poštovním klientovi aktivováno ověřování uživatelského jména a hesla na serveru odchozí pošty (SMTP).
 • Řešení 1: Pro kontrolu či aktivaci v programech MS Outlook a MS Outlook Express můžete použít následující postupy:

MS Outlook Express:

 1. Spusťte poštovního klienta
 2. Klikněte na "Nástroje" (v nabídce umístěné v horní části obrazovky)
 3. V rolovacím menu klikněte na "Účty"
 4. Vyberte svůj účet na Tiscali.cz
 5. Klikněte na tlačítko "Vlastnosti"
 6. Vyberte záložku "Servery"
 7. Pod nadpisem "Server odesílané pošty" zaškrtněte "Server vyžaduje ověření"
 8. Klikněte na tlačítko "Nastavení..."
 9. Ujistěte se, že máte označenu volbu "použít stejné nastavení jako pro server příchozí pošty"
 10. Klikněte na "OK"
 11. Klikněte na "Zavřít"

MS Outlook:

 1. V menu "Nástroje" vyberte "Účty elektronické pošty"
 2. Objeví se nové okno nadepsané "Účty elektronické pošty"
 3. Označte volbu "Zobrazit nebo zrušit existující účty elektronické pošty" a klikněte na "Další"
 4. V seznamu stávajících e-mailových účtů vyberte ten, u kterého chcete provést změnu, a stiskněte tlačítko "Změnit"
 5. Stiskněte tlačítko "Další nastavení"
 6. Přejděte na kartu "Server pro odchozí poštu"
 7. Zaškrtněte pole "Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření" a ujistěte se, že máte označenu volbu "Použít stejné nastavení jako pro server příchozí pošty"
 8. Klikněte na "OK"
 9. Klikněte na "Další"
 10. Klikněte na "Dokončit"
 • Důvod 2: Tato funkce je v poštovním klientovi správně nastavena, ale je blokována v rámci Vaší lokální sítě či u poskytovatele Internetu.
 • Řešení 2: V takovém případě je třeba kontaktovat Vašeho správce sítě nebo poskytovatele Internetu. (Některé sítě mají definován vlastní SMTP server a vyžadují, aby jej jejich zákazníci využívali.)
Chyba zásuvky: 10060, Číslo chyby: 0x800CCC0E (blokované SMTP)

Připojení k serveru se nezdařilo. Účet: 'jan.novak@tiscali.cz', Server: 'smtp.mail.tiscali.cz', Protokol: SMTP, Port: 25, Zabezpečení (SSL): Ne, Chyba zásuvky: 10060, Číslo chyby: 0x800CCC0E

 • Důvod: Někteří poskytovatelé internetu blokují cizí SMTP. Je možné, že naše je blokováno, proto Vám vrací tuto hlášku.
 • Řešení: Zkontrolujte připojení dle Vašeho klienta Nastavení klientů pro POP3/SMTP. Pokud je nastavení v pořádku, je nutné kontaktovat Vašeho poskytovatele internetu a nastavit si odchozí server svého poskytovatele.
-ERR uzivatel (chyba autorizace)

Během přihlašování k poštovnímu serveru nastaly potíže. Bylo odmítnuto vaše heslo. Účet: 'pop3.mail.tiscali.cz', Server: 'pop3.mail.tiscali.cz', Protokol: POP3, Odezva serveru: '-ERR uzivatel "jan.novak" nebyl autorizovan; chybne jmeno nebo heslo; Port: 110, Zabezpečení (SSL): Ne, Chyba serveru: 0x800CCC90, Číslo chyby: 0x800CCC92

 • Důvod: Uživatelské jméno od této chvíle smí mít pouze tvar: uzival@domena.cz. V současné době pro email spravujeme tyto domény:

uzivatelskejmeno@wo.cz
uzivatelskejmeno@tiscali.cz
uzivatelskejmeno@worldonline.cz

 • Řešení: Za uživatelské jméno doplnit zavináč, aby bylo dané jméno vždy ve tvaru uzivatelskejmeno@wo.cz, uzivatelskejmeno@tiscali.cz nebo uzivatelskejmeno@worldonline.cz.
550 Use your own address, please

Zprávu nelze odeslat, protože jeden z příjemců byl serverem odmítnut. Adresa odmítnutého příjemce je jan.novak@tiscali.cz. Předmět 'xxx', Účet: 'Jan.Novak', Server: 'smtp.mail.tiscali.cz', Protokol: SMTP, Odezva serveru: '550 Use your own address, please (you are using 'jan.novak@tiscali.cz' for authentication and 'jan.novak@worldonline.cz' as envelope sender) (#5.1.0)', Port: 25, Zabezpečení (SSL): Ne, Chyba serveru: 550, Číslo chyby: 0x800CCC79

 • Důvod: Vaše přihlašovací údaje pro POP3 a SMTP servery jsou zadávány jako dva rozdílné názvy. Toto není možné.
 • Řešení: Je nutné, aby Vaše přihlašovací údaje na POP3 a SMTP byly stejné pro celý uživatelský účet ve Vašem poštovním klientovi. Je nutné přihlašovací údaje ověřit a používat pouze jedno uživatelské jméno.