Spam

Z Napoveda.tiscali.cz
Přejít na: navigace, hledání
Obecné informace
antispam
Pro všechny emailové schránky platí, že pošta se spamovým číslem větším než 10 je automaticky nedoručována. Antispam ji zablokuje. Každý uživatel má předem definovanou nejnižší možnou antispamovou ochranu. Pokud přijde pošta automaticky do složky "Spam a viry", znamená to, že má spamové číslo větší než 8, ale menší než 10.
Nízká ochrana proti spamu
 • Do složky Doručené jsou doručovány e-maily se spamovým číslem nižším než 8.
 • E-maily se spamovým číslem vyšším než 8 jsou doručovány do složky Spam.
 • E-maily se spamovým číslem vyšším než 10 nebudou doručeny vůbec.
Střední ochrana proti spamu
 • Do složky Doručené jsou doručovány e-maily se spamovým číslem nižším než 6.
 • E-maily se spamovým číslem vyšším než 6 jsou doručovány do složky Spam.
 • E-maily se spamovým číslem vyšším než 8 nebudou doručeny vůbec.
Vysoká ochrana proti spamu
 • Pozor, pokud zvolíte toto nastavení, může dojít ke smazání e-mailu, který není nevyžádaný.
 • Do složky Doručené jsou doručovány e-maily se spamovým číslem nižším než 4.
 • E-maily se spamovým číslem vyšším než 4 jsou doručovány do složky Spam.
 • E-maily se spamovým číslem vyšším než 6 nebudou doručeny vůbec.
Vypnutí antispamové ochrany
antispam

Antispamovou ochranu není možné vypnout. Můžete si ale nastavit filtr a zprávy ze složky "Spam a viry" nechat automaticky přesouvat do složky "Doručená" (viz. obrázek)

Blokování emailových zpráv
Blokování kontaktu

Může se stát, že antispamový filtr nezachytí všechnu nevyžádanou poštu nebo dostáváte poštu od odesílatele, kterou si nepřejete. V tomto případě můžete ručně zablokovat takového odesílatele zpráv a to tak, že nastavíte filtr ve Vaší schránce a zadáte požadované podmínky.

 • Nejprve si zvolte libovolný Název filtru
 • Vyberte možnost aplikovat když
 • Předmět obsahuje vybraná slova - např. viagra, xxx, reklamní nabídka.
  nebo
  Od (From) obsahuje zadejte celou blokovanou emailovou adresu nebo její část - např. @reklama.cz nebo nabidka@firma.com nebo "Josef Novák"
 • Provést akci: Smazat email nebo Přesunout do složky Spam a viry

Více informací o filtrech naleznete na Stránce věnované nastavování filtrů

Blacklist

Co to je:

 • Blacklist (černá listina) je seznam IP adres serverů, ze kterých ve velkém množství odchází nevyžádaná pošta. Tyto blacklisty jsou prověřovány při každém odeslání/přijímání emailové zprávy a v případě, že dojde k nálezu adresy (odesílatele nebo příjemce) v seznamu, není emailová zpráva serverem doručena. Odesílateli se obvykle vrátí chybové hlášení MAILER-DAEMON s oznámením o blokování z důvodu spamu.

Jak se na tento blacklist dostanete:

 • Z Vaší sítě bylo pravděpodobně spamováno na jiné SMTP servery nebo do jiných sítí a tato činnost byla zaznamenána a zachycena. Toto mohl dělat třeba nějaký robot, vir či nebezpečný uživatel.

Jak se z tohoto blacklistu odstranit:

 • Společnost Tiscali Media a.s. tyto blacklisty nespravuje, ani nemá možnost do seznamů zasahovat (seznamy pouze prověřujeme na výskyt blokovaných adres)! V případě, že se Vaše IP adresa objeví na blacklistu, je nutné toto řešit s Vaším providerem (správcem internetového přípojení) nebo správcem SMTP serveru. Ten poté musí kontaktovat správce příslušného blacklistu a situaci řešit dále.