Internetovy slovnicek

Z Napoveda.tiscali.cz
Přejít na: navigace, hledání
Co znamená a je POP3?

POP3 (Post Office Protocol version 3) je internetový protokol, který se používá pro stahování emailových zpráv ze vzdáleného serveru na klienta.

více informací o POP3 na Wiki

Co znamená a je IMAP?

IMAP (Internet Message Access Protocol) je internetový protokol pro vzdálený přístup k e-mailové schránce. Na rozdíl od protokolu POP3 vyžaduje IMAP trvalé připojení (tzv. on-line), avšak nabízí pokročilé možnosti vzdálené správy (práce se složkami, přesouvání zpráv, prohledávání na straně serveru a podobně).

Protokol IMAP v současné době není podporován. Pro práci s příchozí poštou použijte POP3.

více informací o IMAP na Wiki

Co znamená a je SMTP?

Simple Mail Transfer Protocol (zkratka SMTP) je internetový protokol určený pro přenos zpráv elektronické pošty (e-mailů) mezi přepravci elektronické pošty (MTA). Protokol zajišťuje doručení pošty pomocí přímého spojení mezi odesílatelem a adresátem; zpráva je doručena do tzv. poštovní schránky adresáta, ke které potom může uživatel kdykoli (off-line) přistupovat (vybírat zprávy) pomocí protokolů POP3 nebo IMAP.

více informací o SMTP na Wiki

Co znamená a je poštovní klient (poštovní program)?

E-mailový klient (též nazývaný Mail User Agent) je počítačový program, který sloučí k přijímání či odesílání elektronické pošty. Takový program nejčastěji stahuje poštu přes protokol POP3 na lokální disk či přistupuje vzdáleně k poště skrze IMAP a umožňuje uživateli manipulaci s ní. Poštu pak umožňuje odesílat nejčastěji skrze protokol SMTP.

více informací o Emailovém klientu na Wiki

Co znamená a je IP adresa?

IP adresa je v informatice číslo, které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti, která používá IP (internetový protokol).

více informací o IP adrese na Wiki

Co znamená a je Blacklist?

Jako blacklist (česky černá listina) se v oblasti počítačů a internetu označují seznamy serverů (přesněji řečeno jejich IP adres), ze kterých není vhodné přijímat e-maily kvůli tomu, že často slouží k rozesílání spamu.

více informací o Blacklistu na Wiki

Co znamená a je Cookies?

Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládá se do nich obsah „nákupního košíku“ v elektronických obchodech, uživatelské předvolby apod.

více informací o Cookies na Wiki

Co znamená a je Screenshot?

Počítačový termín snímek obrazovky (z angl. screenshot) popisuje „zmrazení“ a zkopírování aktuální podoby obrazovky.

více informací o Screenshotu na Wiki

Co znamená a je Spam?

Spam je nevyžádané masově šířené sdělení (nejčastěji reklamní) šířené internetem. Původně se používalo především pro nevyžádané reklamní e-maily.

více informací o Spamu na Wiki